Халықаралық қарттар күні!

Құрметті Ата-әжелер! Сіздердің бойларыңыздағы өмірге деген шексіз белсенділік, ерік-жігер бүгінгі жастарға үлгі-өнеге болып табылады. Сіздердің көпшілігіңіз өз жастарыңызға қарамастан өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеуде белсенділік көрсетіп, еңбек еттіңіздер. Біз сіздердің бай тәжірибелеріңізді жоғары бағалаймыз.  Бүгін ерен еңбектеріңіз бен шыдамдылық пен төзімділіктеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге баянды бақыт, мәнді өмір, зор денсаулық пен амандық тілейміз, жақындарыңыздың өздеріңізге деген сарқылмас сүйікпеншілігі мен мақтаныш сезімі арта берсін! 

Үлкенді сыйлау мен оларға құрмет көрсету – ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл-кеңестеріңіз, тәлім-тағылымдарыңыздың біз үшін орны бөлек. Бүгін, еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да. Сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым - парасаттың үлгісін танытудан жалыққан емессіздер.

1990 жылы желтоқсан айының он төртінші жұлдызында Бас Ассамблея 1 қазанды «Халықаралық қарттар күні» деп жариялаған болатын. Бұл мереке ХХ ғасырда пайда болды. Басында Қарттар күні Еуропада, кейін Америкада тойланған, ал 80 жылдардың аяғынан бері бүкіл әлемде атап өтіліп келеді.

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА 

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты, члены Правительства!

Поздравляю всех с началом нового парламентского сезона!

Мы подходим к важному этапу в новейшей истории нашей страны.

Почти 30 лет назад мы провозгласили свою Независимость, исполнив тем самым многовековую мечту предков.

За эти годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна превратилась в стабильное и авторитетное в мире государство.

Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа.

Это время стало периодом созидания и прогресса, мира и согласия.

Наш путь развития получил признание во всем мире как казахстанская модель, или модель Назарбаева.

Сейчас нам представлена возможность приумножить достижения Независимости, вывести страну на качественно новый уровень развития.

Мы сможем достичь этих целей, обеспечив преемственность политики Елбасы и проведя системные реформы.

Вам известно, что это составило основу моей предвыборной программы.

Сегодня государственные органы проводят соответствующую работу для ее реализации.

Я непременно исполню обещания, данные народу.

Определи свой статус