Комплаенс қызметі

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ САЯСАТЫ (СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереже

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Әдеп және мінез-құлықтың корпоративтік кодексі

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ҚАҚТЫҒЫСЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ РЕТТЕУ САЯСАТЫ